Kursy dla dorosłych

Kursy ogólne dla dorosłych:

 • język angielski ogólny (General English)

 • język angielski ogólny z elementami Business English

 • konwersacje z lektorem polskim lub Native Speaker’em

 • Kursy ogólne

  przeznaczone są dla osób, które chcą osiągnąć i potwierdzić pewien poziom biegłości językowej. Podczas zajęć nasi lektorzy kładą nacisk na równomierny rozwój kluczowych kompetencji językowych (gramatykę, słownictwo, pisownię, czytanie i słuchanie ze zrozumieniem oraz prawidłową wymowę). Tempo i intensywność zajęć uzależnione są od indywidualnych potrzeb i możliwości kursantów. Dla osób, które mają problemy z komunikacją i nie potrafią pokonać bariery językowej, proponujemy zajęcia indywidualne z lektorem polskim lub native speaker’em albo uczestnictwo w zajęciach w małych grupach. Z kolei chętni, którzy chcą podnieść poziom znajomości gramatyki i wzbogacić zasób słownictwa, mogą pozwolić sobie na uczestnictwo w zajęciach w większej grupie słuchaczy.

  Kursy specjalistyczne, czyli intensywne kursy dla ludzi z różnych grup zawodowych
  • English for Businness
  • English for Law
  • English for Accounting
  • English for Logistics
  • English for Hotels and Tourist Industry
  • English for Human Resources i wielu innych …

  Kursy specjalistyczne dają możliwość rozwijania znajomości języka angielskiego ogólnego z naciskiem na rozwój słownictwa z określonej dziedziny. Dostępne są one w formie zajęć w grupach (max 4-osobowej) oraz w formie zajęć indywidualnych “one-to-one”. Warunkiem uczestnictwa w kursie specjalistycznym jest co najmniej średniozaawansowany poziom znajomości języka.

  Konwersacje z lektorem polskim lub native speakar’em

  Zajęcia adresowane są do osób których celem jest poprawa zdolności komunikowania się w języku angielskim. Podczas spotkań z lektorem polskim lub native speaker’em, kursanci koncentrują się nad doskonaleniem umiejętności płynnego wypowiadania się, komunikowania w sytuacjach codziennych lub zawodowych. Konwersacje służą przełamaniu bariery językowej w szybkim terminie (uzależnionym od indywidualnych predyspozycji kursanta). Dla niezdecydowanych oferujemy bezpłatne zajęcia próbne, które pomogą w podjęciu decyzji o przystąpieniu do kursu.