Kursy dla młodzieży

Kursy dla młodzieży:
 • język angielski ogólny dla młodzieży (General English)

 • kursy przygotowujące do egzaminu 8-klasisty i do matury

 • konwersacje z native speaker’em

 • Kurs Ogólny dla Młodzieży

  poprzedzony jest testem poziomującym, co pozwala na określenie stopnia zaawansowania językowego i dopasowanie do indywidualnych potrzeb kursanta. Ma na celu poszerzenie i doskonalenie wiedzy i umiejętności językowych uczestnika.

  Kursy przygotowujące do egzaminu 8-klasisty i maturalne

  służą powtórzeniu i usystematyzowaniu wiedzy zdobytej w szkole. Kursanci pracują nad polepszeniem swych umiejętności w zakresie funkcji i struktur językowych, doskonaleniem słownictwa i zdolności komunikacyjnych.

  Konwersacje z Native Speaker’em

  to z kolei oferta skierowana dla młodzieży posiadającej już pewną swobodę w porozumiewaniu się językiem angielskim. Są bardzo efektywne, w wyraźny sposób poprawiają zdolności komunikacyjne w języku angielskim. Zajęcia prowadzone są z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników.

  W pracy z młodzieżą sprawdza się stosowany przez nas system dualny, czyli połączenie zajęć z lektorem polskim i native speaker’em. Przynosi to wymierne korzyści dla kursanta. Nastolatkowie porozumiewają się z native speaker’em, systematycznie wprowadzając nowopoznane słownictwo i struktury gramatyczne. Z kolei polski lektor zapewnia dokładne zrozumienie poznawanych zagadnień, wyjaśniając zawiłości językowe (gramatyka, abstrakcyjne słownictwo).